Menu

Zajęcia w Żłobku i Przedszkolu

 W „Krainie Bobasa i Malucha” prowadzimy zajęcia:

  1. pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków,
  2. umuzykalniające i rytmiczne,
  3. poznawania pojęć z najbliższego otoczenia; rozwijania słownictwa biernego i czynnego,
  4. ruchowe - pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej wg. Weroniki Sherborne,
  5. zajęcia edukacyjno–ruchowe „Football Baby”, 
  6. plastyczne - wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur itp., oparte na elementach arteterapii,
  7. zabawowe rozwijające sferę poznawczą dziecka,
  8. językowe - pozwalające opanować podstawy języka angielskiego.