Menu

Oferta Żłobka i Punktu Przedszkolnego

Drodzy Rodzice:

Żłobek i punkt przedszkolny „Kraina Bobasa i Malucha”

 1. Oferuje dzienną opiekę nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do lat 5. (placówka jest czynna do godziny 19.00 – najdłużej w Kielcach!).
 2. Zapewnia: napoje, podstawowe środki higieniczne (ręczniki jednorazowe, chusteczki dla niemowląt, chusteczki jednorazowe, mydełka dla dzieci). 
 3. Wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne do zajęć materiały edukacyjne i plastyczne
 4. Zapewnia domową atmosferę
 5. Państwa dzieci będą pod opieką pedagogów i personelu przeszkolonego m.in. w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 6. Realizuje indywidualną opiekę i zajęcia w małych, 5 - 8 osobowych grupach (2 opiekunki w grupie 8 - osobowej)!
 7. Oferuje wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową i przygotowywane w placówce.
 8. Oferuje możliwość kontynuacji edukacji w punkcie przedszkolnym.
 9. Zapraszamy również do pozostawiania dzieci na godziny (tzw. pakiet godzinowy - minimum 15h/tygodniowo w cenie 7zł/h)!

Dla prawidłowego rozwoju Waszego Dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Zależy nam, aby rozwój Waszego Dziecka przebiegał harmonijnie. W związku z tym w „Krainie Bobasa i Malucha” prowadzimy zajęcia:

 1. pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków,
 2. umuzykalniające i rytmiczne,
 3. poznawania pojęć z najbliższego otoczenia; rozwijania słownictwa biernego i czynnego,
 4. ruchowe - pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej wg. W. Sherborne,
 5. zajęcia edukacyjno – ruchowe
 6. plastyczne - wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur itp., oparte na elementach arteterapii,
 7. zabawowe rozwijające sferę poznawczą dziecka,
 8. językowe - pozwalające opanować podstawy języka angielskiego,
 9. zabawy w ogrodzie i spacery po najbliższej okolicy.