Menu

Oferta Żłobka i Klubu Dziecięcego

 

 

 

Drodzy Rodzice, nasze placówki oferują:

 1. Dzienną opiekę i edukację dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do lat 5.
 1. Zapewniamy: całodzienne wyżywienie, napoje, podstawowe środki higieniczne (oprócz pampersów); potrzebne do zajęć materiały edukacyjne i plastyczne; domową atmosferę.
 1. Państwa dzieci będą pod opieką pedagogów; opiekunek  przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
 1. Opieka i zajęcia edukacyjne w małych, 5 - 8 osobowych grupach (2 opiekunki w grupie 8 - osobowej)!
 1. Wyżywienie dostarczane jest przez firmę cateringową.
 1. Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego.
 1. Zapraszamy również do pozostawiania dzieci na godziny (tzw. pakiet godzinowy w cenie 576 zł/miesiąc czyliminimum 16h/tygodniowo w cenie 9zł/h)!

Dla prawidłowego rozwoju Waszego Dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Zależy nam, aby rozwój Waszego Dziecka przebiegał harmonijnie. W związku z tym w „Krainie Bobasa i Malucha” prowadzimy zajęcia:

 1. pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków,
 1. umuzykalniające i rytmiczne,
 1. poznawania pojęć z najbliższego otoczenia; rozwijania słownictwa biernego i czynnego,
 1. ruchowe - pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 1. zajęcia edukacyjno – ruchowe
 1. plastyczne - wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur itp., oparte na elementach arteterapii,
 1. zabawowe rozwijające sferę poznawczą dziecka,
 1. językowe - pozwalające opanować podstawy języka angielskiego,
 1. zabawy w ogrodzie i spacery po najbliższej okolicy.