Menu

Rusza nabór do projektu z UE

 

Uwaga Rodzicu, jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na żłobek dla Twojego Malucha - pomożemy Ci podjąć decyzję!

Zapisując dziecko do Klubu dziecięcego „Kraina Bobasa i Malucha - Bis” przy ul. Puscha 7/127 w Kielcach, masz możliwość zakwalifikowania się do projektu unijnego z dofinansowaniem w wysokości 500zł/miesiąc!

Projekt realizowany  będzie przez Przedszkole „Nasza Babcia”, a twoje dziecko może uczęszczać do naszej placówki! 

Dzięki uprzejmości Przedszkola „Nasza Babcia” mamy kilka wolnych miejsc w projekcie.

 

Tytuł projektu: „Rodzic w pracy, maluch w żłobku”

Miło nam Państwa poinformować, że rozpoczynamy rekrutację do projektu, który ma zapewnić możliwość powrotu na rynek pracy 48 rodzicom pozostających bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Będzie to bon na sfinansowanie opieki nad dzieckiem w kwocie 500,00 zł miesięcznie. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prywatny żłobek, klub dziecięcy, niania czy opieka dziennego opiekuna nie musi być droga.

 

WARUNKI NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O BON W RAMACH PROJEKTU :

- sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3,

- z chwilą przyjęcia dziecka do żłobka powrót rodzica do pracy (ew. podjęcie nowej pracy),

- zamieszkanie rodzica w rozumieniu KC w Województwie Świętokrzyskim, na terenie miasta Kielce lub gminy powiatu kieleckiego,

- rodzic nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE z EFS,

- posiadanie statusu osoby pracującej, bezrobotnej lub biernej zawodowo.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. (wrzesień miesiącem rekrutacji, bon obowiązuje od października maksymalnie na 11 miesięcy).

 

Więcej informacji o projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: Przedszkole Nasza Babcia w zakładce realizowane projekty.

 

Kontakt telefoniczny do przedszkola Nasza Babcia 505 611 600; 

w sprawie zapisów do żłobka/klubu dziecięcego „Kraina Bobasa i Malucha” 725 600 807 - dyrektor.